JAK WYGLĄDAŁA
BUDOWA EKODOMU?


 

Najpierw zbierano glinę i kamienie oraz słomę.

Potem przyszedł czas na tworzenie bloczków glinianych, które posłużyły za konstrukcje ścian domu. W sumie na cały dom potrzeba było 3000 takich bloczków.

Zbudowano konstrukcję drewnianą domu i wypełniono ją bloczkami.

W prace budowlane zaangażowało się ponad 150 naszych wolontariuszy z kraju i zagranicy. Byli to uczestnicy akcji wolontariatu pracowniczego (z firm Credit Suisse oraz Rubbermaid), a także uczestnicy programu wolontariatu międzynarodowego Global Village (z USA i Kanady).

W powstanie domu ogromny wkład pracy włożyli również: sam pan Zbyszek, jego rodzina oraz mieszkańcy wspólnoty w Marszewie, która składa się z byłych podopiecznych Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA i prowadzi spółdzielnię socjalną.

W powstanie domu ogromny wkład pracy włożyli również: sam Zbyszek, jego rodzina oraz mieszkańcy wspólnoty w Marszewie.

Dzięki temu, mają teraz umiejętności, którymi mogą się dzielić w trakcie warsztatów dla szkół i osób indywidualnych.